Hizmetlerimiz / Faaliyet Raporu
Faaliyet Raporu

Bir dönemi kapsayan faaliyeti içeren rapor. Türk Ticaret Kanunu'nun 327. maddesi uyarınca anonim şirketlerde
idare meclisinin her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek amacıyla hazırlanmakla yükümlü oldukları yıllık rapor.

Copyright © 2015 Çetin Ozalit Reklam A.Ş astajans.com